home / informatie / Voor geïnteresseerden

Waarom een wetenschappelijk onderzoek?

Bij het bevolkingsonderzoek doet u een ontlastingstest. Er wordt gecontroleerd hierna of er bloed zit in uw ontlasting. Iedere twee jaar krijgt u een nieuwe uitnodiging voor deze test. De test kan twee uitslagen hebben:

Bloed in uw ontlasting (een ongunstige uitslag)

Bij een ongunstige uitslag vindt het laboratorium wel bloed in uw ontlasting. U heeft een grotere kans op darmkanker. Of meer kans op poliepen die al vrij groot zijn. U wordt dan uitgenodigd voor een vervolgonderzoek. Als u poliepen heeft, worden deze verwijderd. Als u darmkanker heeft, krijgt u een behandeling. Mensen met een ongunstige uitslag doen niet mee aan het wetenschappelijk onderzoek.

Geen of een beetje bloed in uw ontlasting (een gunstige uitslag), dit was bij u het geval:

Bij een gunstige uitslag vindt het laboratorium geen of een beetje bloed in uw ontlasting. Vervolgonderzoek is dan niet nodig. Normaal gesproken zou u twee jaar later opnieuw uitgenodigd worden voor een ontlastingstest.

Maar met het wetenschappelijk onderzoek nodigen we u niet standaard na twee jaar uit. In plaats daarvan kijken we naar hoeveel bloed er bij de vorige test in uw ontlasting zat. Dus de test met de gunstige uitslag. We kijken naar uw persoonlijke kans op darmkanker.

Meer informatie?

Heeft u nog vragen over het weten­schappelijk onderzoek? U kunt ons bereiken via email: fit@erasmusmc.nl

Uitleg in beeld

Play Video

Zijn er voordelen aan het wetenschappelijk onderzoek?

Zijn er nadelen aan het wetenschappelijk onderzoek?

Gegevens

Hoe komen we aan uw gegevens?

De informatiebrief- en informatiefolder zijn verzonden door Bevolkingsonderzoek Nederland. De onderzoekers van het wetenschappelijk onderzoek krijgen alleen de uitkomsten van het wetenschappelijk onderzoek. Uw naam, adres en geboortedatum krijgen zij niet, behalve als u meedoet aan de groepsgesprekken (focusgroep). U stuurt dan uw gegevens naar hen op.

Regels en wetten

Wij houden ons aan de Wet op het Bevolkingsonderzoek. Daarin staat dat we toestemming nodig hebben om dit onderzoek te doen. Wij hebben toestemming van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Ook houden we rekening met alle (inter)nationale regels voor wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast houden we ons aan de AVG, de wet die over privacy gaat. En aan de privacyregels van het Erasmus MC. Uitkomsten van het wetenschappelijk onderzoek bewaren we minimaal 15 jaar. Uw gegevens (naam, adres en geboortedatum) bewaren we niet.

Wat doen we met uw gegevens?

Doet u mee aan het wetenschappelijk onderzoek? Dan geeft u Bevolkingsonderzoek Nederland toestemming om uw gegevens te delen met de onderzoekers.
Bevolkingsonderzoek Nederland maakt uw gegevens eerst anoniem. Ze geven u een soort schuilnaam, en daar vallen uw gegevens onder. Dit heet een pseudoniem. Alleen dit pseudoniem krijgen de onderzoekers te zien.