home / informatie / Deelnemers

Voor deelnemers

Tot nu toe kregen mensen met een gunstige uitslag twee jaar later weer een uitnodiging. Zij hebben weinig kans op darmkanker. Dus eerder onderzoek leek niet nodig.

Bij een gunstige uitslag zit er echter verschil tussen de kans op darmkanker. Sommige mensen met een gunstige uitslag hebben geen bloed in de ontlasting. Maar anderen heel weinig of weinig. Bij de mensen met weinig bloed is de kans op darmkanker iets groter. De onderzoekers nodigen ze daarom graag eerder uit dan na twee jaar. Zo kunnen we ze goed in de gaten houden en ze op tijd behandelen als dat nodig is.

Meer informatie of afmelden?

Heeft u nog vragen over het weten­schappelijk onderzoek? U kunt ons via email bereiken op fit@erasmusmc.nl

Als u niet meer mee wilt doen met het wetenschappelijk onderzoek, kunt u zich afmelden. Dit kan op perfect-fit@erasmusmc.nl.

Wat gebeurt er als ik meedoe?

Als u meedoet aan het wetenschappelijk onderzoek, krijgt u binnen zes weken een brief. Daarin staat wanneer we u voor de volgende ontlastingstest uitnodigen. Dat kan over één, twee of drie jaar zijn. U kunt in de controlegroep of de onderzoeksgroep komen. Door te loten, delen de onderzoekers u in.

Is meedoen gratis?

Meedoen aan het wetenschappelijk onderzoek is gratis. Na het uitvoeren van de test stopt het wetenschappelijk onderzoek voor u. Als u een ongunstige testuitslag krijgt, krijgt u een uitnodiging voor een vervolgonderzoek (gesprek en kijkonderzoek in de darm). Een vervolgonderzoek in het ziekenhuis hoort niet bij het bevolkingsonderzoek en het wetenschappelijk onderzoek. De kosten hiervan vallen onder uw zorgverzekering. Heeft u vragen over de kosten van het vervolgonderzoek? Wij adviseren u om hierover contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Wat gebeurt er als de uitslag van mijn volgende ontlastingstest binnen is?

Na de ontlastingstest bij het wetenschappelijk onderzoek stopt het wetenschappelijk onderzoek voor u. U gaat dan weer terug naar het ‘gewone’ bevolkingsonderzoek.

  • Heeft u een gunstige uitslag? Dan is er geen vervolgonderzoek nodig. U wordt na twee jaar weer uitgenodigd om een ontlastingstest te doen.
  • Heeft u een ongunstige uitslag? Dan wordt u uitgenodigd voor vervolgonderzoek. U zult hier dan informatie over ontvangen.

Wat als ik niet meer mee wil of kan doen?

Als u niet meer mee wilt doen met het wetenschappelijk onderzoek, kunt u zich afmelden. Dit kan op perfect-fit@erasmusmc.nl. Dit heeft geen consequenties voor het gewone bevolkingsonderzoek.